Kredittkort for bedrifter og ansatte

Det har seg for tiden slik at veldig mange nordmenn i løpet av sine karrierer har sett seg nødt til å legge ut for bedriften de arbeider for, slik at de kan få jobben sin gjort. Heldigvis tilbyr aktører som www.dnb.no en rekke forskjellige firmakort, slik at dette skal kunne endre seg med tiden.

Tidligere har det vært delte meninger om hvem det egentlig er som skal betale for seg innen en bedrift, men i nyere tid har studier vist at det er bedriften som skal stille seg ansvarlig for at deres ansatte skal kunne gjøre jobben sin uten noen form for problemer – da vil firmakort lønne seg.

Hva er egentlig et firmakort?

Det er i bunn og grunn lite som skiller et firmakort fra et helt ordinært kredittkort, om man skal velge å fokusere på de mer overflødige teknikalitetene. Her er det slik at det er en bedrift som har selve eierskapet over kortet, og bedriften lar da kundene ta kortet i bruk om de trenger å handle.

Det er selvsagt ikke slik at de ansatte skal ta i bruk kortet for å handle inn dagligvarer, eller noe annet de trenger i sine privatliv – kortet skal tas i bruk dersom den ansatte har enkelte materielle behov som er nødvendige for at de skal kunne klare å få jobben sin gjort på best mulig vis.

Hvorfor ta i bruk firmakort?

Det har lenge vært et problem at selve arbeideren er nødt til å betale ut av sin egen lomme for å skulle kunne anskaffe helt nødvendige ressurser de behøver for å få gjort jobben sin. Slik skal det egentlig ikke være, og det er i slike tilfeller det er veldig lurt å ta i bruk firmakort.

Firmakort lar nemlig den ansatte handle det de trenger til jobben sin, uten at de er nødt til å sitte igjen med regningen. I og med at det er bedriften som ansetter arbeideren er det også bedriften sitt ansvar å skape en arbeidsplass hvor deres ansatte har muligheten til å gjøre jobben sin uten problem.

Hvordan funker det?

Firmakort funker som sagt på samme vis som et vanlig kredittkort, bortsett fra det faktum at regningen går til en annen part enn brukeren. Det er fortsatt slik at pengene som tas i bruk ved transaksjoner ikke kommer fra en brukskonto med midler – pengene som tas i bruk lånes direkte fra banken man fikk kortet fra.

Det er altså slik at bedriften selv må betale tilbake pengene som har blitt tatt i bruk med et bedriftskort. Dette gjør det mulig for arbeideren å holde mye bedre styr på sin egen personlige økonomi, uten at en utgift i jobbsammenheng kommer til å påvirke midlene som er lagret på en av deres egne brukskontoer eller kort.

Ansvarlig bruk

Det som bekymrer mange bedrifter er at deres ansatte vil komme til å gå amok med firmakortet dersom de får et slikt kort utdelt. Dette trenger man heldigvis ikke å bekymre seg for. Det er nemlig slik at aktørene som utsteder kortene kan sette opp en hel del retningslinjer og vilkår for bruk av kortet.

Et eksempel på dette er at bedriften kan sette opp et kort hvor man ikke kan bruke mer midler enn det bedriftens betalingsevne tilsier, en funksjon ved Mastercard Business. Slike kvaliteter gjør at firmakort øker sikkerheten til firmaet som gir ut kortet, samtidig som det bevarer den økonomiske kontrollen til de ansatte ved selskapet.

Tilgjengelig ved de fleste store banker

  • Økt sikkerhet
  • Flerfoldige sikkerhetsnett
  • Ansatte slipper å betale fra egen lomme

De aller fleste store banker i Norge, blant annet DNB og HSB, tilbyr for tiden firmakort. Vilkårene og funksjonene kan variere fra kort til kort, så det gjelder å sammenligne tilbudene man finner ved de forskjellige bankene dersom man har en rekke spesifikasjoner i tankene i det man ønsker å bestille firmakort til sitt selskap.